BUDAPEŠŤ

Celodenný výlet do Budapešti, ktorú ste pravdepodobne už navštívili a poznáte populárne pamiatky, ako je parlament, bazilika, kúpele, hrad a iné. My sa budeme s lokálnym sprievodcom venovať pamiatkam, ktoré pravdepodobne nepoznáte.

 • Odchod z Bratislavy o 8.00
 • Príchod do Budapešti cca 10.30
 • Stretnutie s lokálnym sprievodcom v elektrárni Kelenföld, ktorá sa po jej otvorení v roku 1912 stala najväčšou v krajine a najmodernejšou v strednej Európe. Dnes je prístupná jej secesná riadiaca miestnosť, ktorá bola dokončená v roku 1929.
 • Ďalšia zastávka je knižnica Ervin Szabó v neobarokovom paláci Wenckheim z devätnásteho storočia. Knižnica sa v paláci nachádza od roku 1931 a je pomenovaná po Ervinovi Szabóvi, ktorý prispel k otvoreniu ďalších knižníc v meste.

Szabó Ervin Könyvtár

 • Čas na občerstvenie! Čas na Centrálnu tržnicu, ktorá bola v roku 2013 televíznou stanicou CNN vyhodnotená ako najatraktívnejšia na svete.

Nagycsarnok

 • Dom teroru alebo Terror Háza využívala fašistická Strana šípových krížov ako väzenie, v ktorých väznili a mučili povstalcov proti ich vláde, ktorú získali v roku 1944. Na jar roku 1945 obsadili Maďarsko Sovieti. Budova sa stáva sídlom tajnej polície až do pádu komunizmu. V súčasnosti je na mieste múzeum, ktoré sa venuje spomínaným obdobiam.

Terror Háza

 • Čas na ďalšie občesrstvenie. Čas na Central Cafe, kaviereň a reštaurácia bola otvorená v roku 1887 ako miesto stretnutí vedcov, umelcov a politikov. Neskôr jedáleň pre študentov a nočný podnik. Dnes elegantný priestor s ponukou zákuskov, pečiva a špecialít maďarskej aj medzinárodnej kuchyne.

 Central Kávéház 

 • Posledná zastávka a pohľad na mesto z vrchu. Funikulárom sa odvezieme k hradu Buda.
 • Príchod do Bratislavy cca 22.00

Buda Funicular

CENA

 • 95 eur
 • Cena zahŕňa: lokálneho sprievodcu, dopravu, slovenky hovoriaceho sprievodcu, vstupy
 • Cena nezahŕňa: stravu